Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 333 170 004,30 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: