Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 208 130 144,37 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: