Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 555 309 823,74 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: