Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 341 672 442,67 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: