Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 318 296 105,64 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: