Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 594 393 170,49 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: