Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 361 007 831,19 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: