Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 168 822 558,91 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: