Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 025 817 071,13 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: