Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

5 689 980 704,74 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: