Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 415 215 034,41 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: