Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 532 370 186,74 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: