Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 204 189 774,18 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: