Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 102 523 732,62 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: