Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 555 546 581,99 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: