Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 994 221 487,51 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: