Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 326 690 046,51 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: