Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 154 742 688,91 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: