Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 880 800 279,30 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: