Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 831 802 255,15 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: