Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 671 846 052,32 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: