Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Instytut Nafty i Gazu

Suma udzielonej pomocy publicznej:

0,00 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: