Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Instytut Nafty i Gazu

Suma udzielonej pomocy publicznej:

688 427 663,93 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: