Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

614 957 820,78 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: