Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

125 658 059,37 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: