Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

621 900 500,78 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: