Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

649 167 226,31 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: