Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

573 552 581,28 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: