Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 981 565 142,65 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: