Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 474 633 022,90 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: