Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 354 550 084,56 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: