Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

546 320 291,64 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: