Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 454 816 031,62 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: