Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

975 344 335,76 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: