Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 627 868 217,38 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: