Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 481 447 155,14 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: