Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 739 583 862,19 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: