Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 514 344 192,70 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: