Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 756 696 260,48 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: