Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 673 596 136,87 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: