Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Urząd Regulacji Energetyki

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 933 948 620,60 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: