Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Urząd Regulacji Energetyki

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 630 737 926,73 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: