Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Urząd Regulacji Energetyki

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 027 063 668,95 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: