Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Urząd Regulacji Energetyki

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 983 100 343,12 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: