Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Urząd Regulacji Energetyki

Suma udzielonej pomocy publicznej:

804 817 706,14 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: