Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Urząd Regulacji Energetyki

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 904 648 748,42 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: