Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Urząd Regulacji Energetyki

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 514 597 703,40 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: