Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Urząd Regulacji Energetyki

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 378 043 604,36 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: