Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 543 714 827,97 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: