Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 540 715 575,33 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: