Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Spółki Skarbu Państwa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 326 210 088,96 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: