Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

28 379 032 055,81 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: