Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

26 565 331 906,24 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: