Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

26 084 300 028,82 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: