Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

26 367 998 967,97 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: