Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

23 640 441 512,91 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: