Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

26 414 770 416,74 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: