Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

32 275 572 672,37 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: