Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

28 641 692 787,38 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: