Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

19 664 880 265,76 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: