Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Samorząd Terytorialny

Suma udzielonej pomocy publicznej:

26 319 619 560,69 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: