Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

25 451 137 517,19 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: