Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

24 604 835 066,59 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: