Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

24 703 799 691,46 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: