Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

21 756 687 105,71 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: