Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

25 538 400 351,30 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: