Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

20 589 345 781,55 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: