Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

24 638 942 131,45 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: