Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

25 183 697 747,32 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: