Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

22 440 288 036,26 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: