Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

38 317 807 180,52 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: