Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Inne instytucje rządowe

Suma udzielonej pomocy publicznej:

24 018 887 764,95 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: