Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polski Fundusz Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

37 700 721 622,26 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: