Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polski Fundusz Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 393 520 157,69 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: