Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polski Fundusz Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 876 512 197,02 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: