Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polski Fundusz Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

37 538 211 202,88 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: