Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polski Fundusz Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

38 108 209 559,23 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: