Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polski Fundusz Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

5 668 599 474,91 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: