Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polski Fundusz Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

36 453 226 683,01 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: