Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polski Fundusz Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

37 796 627 532,06 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: