Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 850 062 887,65 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: