Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 743 503 515,90 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: