Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 914 301 775,57 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: