Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 145 117 709,49 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: