Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Suma udzielonej pomocy publicznej:

1 769 124 978,12 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: