Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 539 232 032,92 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: