Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Suma udzielonej pomocy publicznej:

2 531 843 504,45 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: