Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

8 901 777 703,17 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: