Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

9 577 623 813,02 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: