Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 833 254 939,40 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: