Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

9 501 212 273,83 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: