Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

11 120 159 725,82 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: