Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

8 051 604 231,76 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: