Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 204 869 312,94 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: