Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 207 777 340,02 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: