Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Suma udzielonej pomocy publicznej:

9 813 486 570,52 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: