Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Suma udzielonej pomocy publicznej:

7 110 000 000,00 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: