Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Suma udzielonej pomocy publicznej:

5 800 135 497,95 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: