Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Suma udzielonej pomocy publicznej:

5 246 971 797,95 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: