Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Suma udzielonej pomocy publicznej:

7 271 627 317,54 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: