Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Administracja celna i podatkowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 897 814 144,26 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: