Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Administracja celna i podatkowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

5 717 626 562,84 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: