Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Administracja celna i podatkowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

8 188 856 050,40 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: