Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Administracja celna i podatkowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

7 344 308 007,84 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: