Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Administracja celna i podatkowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

7 909 148 365,39 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: