Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Administracja celna i podatkowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 455 750 273,12 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: