Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Administracja celna i podatkowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

4 955 434 883,06 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: