Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Administracja celna i podatkowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

5 892 270 391,45 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: