Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

309 718 077,96 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: