Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Suma udzielonej pomocy publicznej:

940 072 973,29 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: