Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 632 896 138,04 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: