Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 606 386 598,80 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: