Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 495 908 341,02 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: