Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 556 234 177,16 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: