Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

7 701 704 492,75 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: