Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

7 313 153 996,88 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: