Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 952 453 448,92 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: