Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 884 167 643,02 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: