Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

6 897 428 286,93 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: