Pomoc publiczna rozdysponowana przez:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Suma udzielonej pomocy publicznej:

3 692 864 813,26 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: