Suma udzielonej pomocy publicznej:

137 922 542 840,11 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: