Suma udzielonej pomocy publicznej:

153 993 475 362,93 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: