Suma udzielonej pomocy publicznej:

118 854 171 195,11 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: