Suma udzielonej pomocy publicznej:

154 628 626 343,56 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: