Suma udzielonej pomocy publicznej:

107 832 655 954,17 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: