Suma udzielonej pomocy publicznej:

106 768 450 521,05 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: