Suma udzielonej pomocy publicznej:

123 742 402 828,64 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: