Suma udzielonej pomocy publicznej:

154 170 906 049,91 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: