Suma udzielonej pomocy publicznej:

138 729 684 942,19 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: