Suma udzielonej pomocy publicznej:

153 974 370 062,04 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: