Suma udzielonej pomocy publicznej:

137 384 794 610,43 zł

w ostatnich 3 latach

Beneficjenci: